PONEDELJEK 3. VELIKONOČNEGA TEDNA

Jn 6,28-29

Tedaj so mu rekli:
“Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela?”
Jezus je odgovoril in jim dejal:
“Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.”

Na začetku Jezusovega govora o kruhu življenja v Kafarnaumu so ljudje razumeli, da morajo delati Božja dela, če hočejo prejeti jed, ki ostane za večno življenje. Jezus jasno pove, da je Božje delo vera v Kristusa, ne človeško delo po meri drugih del, ampak osebna podvrženost Božjemu delu v Kristusu. Sedanji čas glagola verovati nakazuje, da ne gre za osamljeno dejanje vere, temveč za življenje v veri. Tako srečamo na začetku govora o kruhu življenja vero, ki prevladuje v prvem delu govora o evharistiji.
Gospod, pomnoži nam vero!