TOREK 3. VELIKONOČNEGA TEDNA

Jn 6,32-34

Jezus jim je dejal:
“Resnično, resnično, povem vam:
Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes,
ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes.
Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.”
Tedaj so mu rekli:
“Gospod, vselej nam daj tega kruha!”

Med množico v Kafarnaumu so bili morda ljudje, ki niso bili prejšnji dan navzoči ob pomnožitvi kruha. Zato evangelist omenja prizor prejšnjega dne, na drugi strani pa uvaja ljudi v govor o kruhu življenja, ki se začenja s 35. vrstico: Jezus jim je dejal: “Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.” To izpovedujemo tudi v pesmi “Hvali svet Odrešenika”: To je nam nebeška mana, kruh življenja večnega … in zaklad zveličanja.
Gospod, vselej nam daj kruha, ki daje življenje!