ČETRTEK 4. VELIKONOČNEGA TEDNA

Ps 89,25.27

Moja zvestoba in dobrota bosta z njim,
v mojem imenu se bo dvigal njegov rog.
On me bo klical:
“Moj oče si ti, moj Bog,
skala moje rešitve.”

Zvestoba in dobrota. Vrednoti, ki sta za marsikoga preživeti. Na zvestobi in dobroti temelji naša moč, zdrava in trdna osebnost, notranji mir, zadovoljstvo in sreča. Na zvestobi in dobroti do Boga, bližnjega in samega sebe. Le v njegovem Imenu se vedno znova utrjujeta.
Naj odmeva: “Najina zvestoba, traja naj do groba. … in obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja.”