PONEDELJEK 15. TEDNA MED LETOM

Mt 10,39

“Kdor izgubi svoje življenje zaradi mene,
ga bo našel.”

Jezusove zahteve do njegovih učencev so radikalne (segajo do korenin). Učenec ni takoj vreden Učitelja, tudi ni lahko biti Njega vreden. Učenec, ki umira željam ne-Jezusovega sveta in tistih, ki niso Jezus, je očiščen in preizkušeno utrjen v življenja polni ljubezni do Jezusa. V ozadju je zopet logika vstajenja: potrebno je znati umirati, da moreš vstati v novo življenje z Jezusom. Umirati je mogoče le v moči vere. Slednja učenca tudi žene, pošilja, da svojega Učitelja oznanja, četudi je učenec lahko majhen, neroden, ne dovolj sposoben…
Kateremu od 12 Jezusovih učencev sem najbolj podoben?