SOBOTA 19. TEDNA MED LETOM

Ezk 18,4

Glejte, vse duše so moje:
tako očetova duša kakor sinova duša,
moji sta.
Duša, ki greši, umre.

V odlomku se pred nas postavlja opomin k osebni odgovornosti pred Bogom. Eni pravijo, da so zaradi neumrljivosti duše smrtni greh, poguba in pekel izmišljotina. Vendar si to dvoje ne nasprotuje, saj prostovoljen, premišljen in velik greh dejansko pomeni človekovo zavrnitev življenja v milosti, torej odpad od Boga, kar duši prinaša duhovno smrt – odtrganost od Boga, vira njenega življenja. Velikega padca pa človek ne naredi kar tako. Pripravlja se z manjšimi prestopki, ki se jim ne izogibamo, z dolgotrajnimi površnostmi, lahkomiselnim opuščanjem …
Preveri svoje “male” prestopke in jih jemlji resno, tudi pri spovedi in vsakodnevnem izpraševanju vesti.