ČETRTEK 26. TEDNA MED LETOM

Lk 10,2

“Žetev je velika, delavcev pa malo;
prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje…”

Žetev je čas pobiranja pridelkov in pripravljanja polj za počitek. Sem pobral v svojem duhovnem življenju že kaj sadov? Se v molitvi spominjam vseh tistih, ki so sejali in z mano (po)trpeli v vročini zorenja? Kako znam živeti ta vmesni čas med sejanjem in žetvijo? Kako zalivam pri sebi in drugih sprejeto Besedo?
Kako potrpežljivo in dejavno sodelujem pri nastajajočih sadovih? Se pustim uporabiti Gospodu in Cerkvi pri oznanjevanju in širjenju evangelija v srca ljudi in človeških skupnosti?
Sem danes že zmolil kaj za nove duhovniške, redovniške in vse duhovne poklice?