TOREK 33. NAVADNEGA TEDNA

Lk 19,5-10

Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel:
“Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši.”
In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel.
Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili:
“Ustavil se je pri grešnem človeku!”
Zahej pa je vstal in rekel Gospodu:
“Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim,
in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno.”
Jezus pa mu je rekel: “Danes je v to hišo prišlo odrešenje,
ker je tudi on Abrahamov sin.
Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.”

Nikoli ne vemo, kdaj se lahko naš bližnji spreobrne. Vsak trenutek je primerne, da pride v njegovo hišo odrešenje. Gospodov Duh je vedno na delu in spreobrača naša srca v Bogu zvesta. Samo odpreti se mu moramo in bit na razpolago, da nas odrešuje. To lahko začnemo zdaj.