1. ADVENTNA NEDELJA

Mr 13,33-37

Pazíte in bedite, ker ne veste, kdaj pride ta čas!
Tako bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje.
Svojim služabnikom je izročil oblast,
vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naročil, naj bedi.
Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar
– zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori -,
da vas ne najde spečih, če pride nenadoma.
Kar pravim vam, pravim vsem: Bodite budni!

Vsak je dobil svoje opravilo… In kaj sem dobil jaz… in kaj sem dobil prav danes. Gotovo me gospodar ni pustil brez dolžnosti in brez dela. Ali pa sem morda že pozabil? Mislim, da mi ne bi zameril, če bi ga ta hip poklical in ga povprašal, kaj je pravzaprav mislil narediti z menoj oziroma kaj je mislil, da bi moral jaz narediti… Potem pa na delo s pričakovanjem v srcu!