PETEK 25. TEDNA MED LETOM

Lk 9,18-20

Ko je nekoč na samem molil, so bili z njim učenci
in vprašal jih je: “Kaj pravijo množice, kdo sem?”
Odgovorili so: “Janez Krstnik,
drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.”
Nato jim je rekel: “Kaj pa vi pravite, kdo sem?”
Peter je odgovoril: “Božji Maziljenec.”

Gospod, nekateri pravijo, da si čudovit človek. Eden največjih, ki so obogatili zaklad človeške modrosti. Drugi pravijo, da si prevarant, ki se dela Boga in hoče gospodovati na dušami. Spet drugi trdijo, da si izmišljotina tistih, ki so prešibki, da bi se upali sami soočiti z življenjem. Primerjali so te z opijem za množično omamo. Jaz sam bi rad vedno znova izpovedal, da si moj Gospod in moj Bog. Odpusti mi, če kdaj tega ne povem, ali izrečem kaj drugega, moj Bog.