TOREK 1. ADVENTNEGA TEDNA

Iz 11,4-5

Pravično bo sodil siromake,
pošteno bo branil stiskane v deželi
Udarjal bo deželo s šibo svojih ust,
z dihom svojih ustnic bo pokončeval krivičnika.
Pravičnost bo pas njegovih ledij,
zvestoba bo pas njegovih kolkov.

Gospod, nič ne zgleda, da je tako. Pa veš, kdaj je že živel Izaija? Od takrat do zdaj – kje se je izpolnila Tvoja beseda?
V Jezusu, ubogem in stiskanem, ki je s svojim usmiljenjem “pokončeval” krivičnika. Ki je v svoji pravičnosti vzel nase naše grehe in bil zvest Očetu in svojim bratom ter sestram tudi za ceno smrti.