TOREK 27. NAVADNEGA TEDNA

Lk 10,40-42

Marta pa je imela s postrežbo veliko dela.
Pristopila je in rekla: “Gospod, ti ni mar,
da me je sestra pustila sámo streči?
Reci ji vendar, naj mi pomaga!”
Gospod ji je odgovoril: “Marta, Marta,
skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno.
Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet.”

Dve ženi in vsaka predstavlja po eno področje našega življenja; Marta predstavlja služenje, Marija pa molitev. V življenju je potrebno vzdrževati pravo ravnotežje med njima.
Pustimo naj Kristusova luč sije v naša srca, dokler nas ne ogreje božja ljubezen. Potem bomo, kot Jezus, hodili v moči Duha in postali orodje spreminjanja sveta.