bl. Monald iz Kopra

Blaženi Monald se je rodil v Kopru okoli leta 1210 kot sin svobodnih poljedelcev ali paolanov (nekateri menijo, da se je rodil v Piranu). V Kopru je vstopil v Red manjših bratov. Kot sposobnemu in modremu redovniku so bile zaupane številne posebna naloge, ki jih je uspešno opravil v korist Cerkve in reda.

Monald je bil manjši brat, teolog in cerkveni pravnik – kanonist. Njegovo veliko delo je tako imenovana “Summa Monaldina”, ki jo dandanes hranijo v uglednih svetovnih bibliotekah, med drugim v Pragi, Oxfordu, New Yorku in drugod.

Življenjepisci opisujejo Monalda kot blagega človeka. Zaradi njegovega krepostnega, svetega življenja so se mu po smrti l. 1280 ljudje začeli priporočati v svojih potrebah. Pokopan je bil v cerkvi sv. Frančiška. Tu so se hranili njegovi telesni ostanki vse do l. 1806, ko so na ukaz Francozov morali zapreti ta samostan. Frančiškovi bratje so relikvije blaženega Monalda izročili sestram klarisam v sosedstvu. Kmalu so tudi te morale zapustiti svoj samostan in se preseliti k avguštinkam pri sv. Blažu. Po razpustitvi tudi tega samostana l. 1816 so klarise prenesle relikvije v privatno kapelo družine Gravisi, ki se je nahajala ob cesti iz Kopra v Izolo. Tam sta v hiši ob kapeli živeli zadnji dve klarisi, po njuni smrti pa so relikvije shranili v stolni cerkvi. Po prizadevanju znanega frančiškana p. Hiacinta Repiča (1863–1918) so bile l. 1913 znova izpostavljene v javno češčenje, in to v cerkvi sv. Ane. Okoliški prebivalci so bili večinoma preprosti ribiči. Navezani so bili na samostan ob cerkvi sv. Ane in blaženega Monalda so sprejeli za svojega priprošnjika ter so se k njemu zatekali v svojih težavah, posebno še v času druge svetovne vojne. Ko so v povojnih letih frančiškani beneške province zapuščali Koper, so s seboj vzeli tudi telesne ostanke bl. Monalda. Sedaj njegove relikvije hranijo v eni izmed najlepših tržaških cerkva pri Sv. Mariji Veliki na stranskem oltarju. God blaženega Monalda se obhaja 9. novembra. V svojih potrebah in skrbeh se tudi mi obračajmo nanj z zaupanjem.


MOLITEV

Jezus, naš Odrešenik, ki si obogatil dušo svojega zvestega služabnika, blaženega Monalda, z zakladi milosti in si potrdil njegovo krepostno redovno življenje z darom čudežev, usliši našo molitev, ko zaupamo v njegovo posredovanje.

Pomnoži v nas vero, upanje in ljubezen, da te bomo ljubili bolj kot vse in svoje bližnje zaradi tebe.

Posebno te prosimo, da obvaruješ njegove častilce, ki se obračajo nanj bodisi v rojstnem Kopru kakor tudi razpršeni po vsem svetu; ohrani v njih krščanske kreposti, ki so jih podedovali od svojih očetov.

Poleg tega te prosimo, da nam podeliš tiste milosti, ki jih v tem času tako potrebujemo.

Vse to te prosimo, o Božji Odrešenik, prepričani v posredovanje tvojega zvestega služabnika blaženega Monalda.

Amen.

Tri “Slava Očetu” v čast Presveti Trojici.

S CERKVENIM DOVOLJENJEM, TRST 7.5.198


Če je kdo deležen milosti blaženega Monalda, je naprošen, da to sporoči na naslov: Vicepostulatura, Convento San Francesco della Vigna, IT-30122 Venezia.

S. Maria Maggiore – Trieste // Sveta Marija Velika – Trst

Najnovejši prispevki