Pogoji spletnega nakupa

SPLOŠNI POGOJI

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

S spletno stranjo www.ofm.si/zbf/ (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja Založba Brat Frančišek, zavod na področju založništva kot ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«).

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče.

2. VIZITKA PODJETJA

Naziv: Založba Brat Frančišek
Naslov: Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana
E-mail: zbf@ofm.si
Telefon: +386 (01) 2429 314
ID za DDV: SI48257729
Matična številka: 1721453
TRR: SI56 6100 0001 2574 166 odprt Delavski Hranilnici

3. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
– podatke o identiteti ponudnika,
– kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
– bistvene značilnosti izdelka,
– dostopnost izdelkov (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
– pogoje dostave izdelka (način in rok dostave),
– informacije o načinu plačila in dostave,
– jasne in nedvoumno določene cene in stroške dostave,
– informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop,
– informacije o možnosti vračila izdelkov in kakšni so stroški vračila
– pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi

4. NAČIN PLAČILA, CENE IN KUPOPRODAJNA POGODBA

Ponudnik omogoča naslednja načina plačila:
– plačilo z nakazilom na TRR po predračunu, ki ga kupec prejme na naveden elektronski naslov ob postopku nakupa. Po prejemu sredstev na TRR ponudnika bo blago odposlano na naslov za dostavo.
– plačilo z nakazilom na TRR po računu, ki ga kupec prejme na svoj naslov skupaj z odposlanim blagom.

Spletna cena velja za vse uporabnike spletne trgovine ponudnika.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV. V ceni izdelka je vključen strošek dostave. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Ponudnik uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki.

5. DOSTAVA

V Sloveniji za dostavo skrbi Pošta Slovenije in je predvidoma opravljena najkasneje v 4 delovnih dneh. Če med poskusom dostave ne boste dosegljivi, vam bo dostavljavec pustil Obvestilo o poskusu dostave pošiljke. Izdelek lahko nato prevzamete v roku 15 delovnih dni na naslovu, ki je naveden na obvestilu. Osebni prevzem izdelka na našem naslovu je mogoč le po posebnem dogovoru.

Dostava je pri nakupu v znesku večjem od 50 € brezplačna, sicer znaša pavšalno 3,00 €, v primeru drobnih tiskov pa 1,00 €.

Dostava izven območja Republike Slovenije v spletni trgovini trenutno ni omogočena, v primeru da bi bila takšna dostava potrebna, se bosta ponudnik in kupec o tem dogovorila posebej.

6. PRAVICA DO ODSTOPA NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Pravico do preklica naročila ima kupec vse do prejema obvestila o zaključku naročila na posredovan elektronski naslov. Preklic naročila kupec sporoči na e-poštni naslov zbf@ofm.si. V kolikor želi kupec naročilo preklicati po prejemu omenjenega obvestila, o tem obvesti ponudnika preko telefona: 01 24 29 314. Če naročilo še ni bilo oddano na pošti, bo ponudnik naročilo preklical.

V roku 30 dni po nakupu v spletni trgovini lahko kupec, če mu izdelek ne ustreza, to sporoči na e-poštni naslov zbf@ofm.si in izdelek v roku 10 dni od poslanega sporočila vrne ponudniku v nepoškodovanem stanju.

Potek vračila izdelka: Če izdelek kupcu ne ustreza, ga pošlje ponudniku na naslov: Založba Brat Frančišek, Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana. Izdelku je potrebno priložiti originalni račun, nanj napisati številko transakcijskega računa (TRR), na katerega v roku 30 dni po prejetju vrnjenega izdelka ponudnik nakaže kupnino za vrnjeni izdelek. Ponudnik vrne le strošek blaga in ne krije stroškov vračila, poštnin ali drugih morebitnih stroškov, ki bi nastali zaradi vračila blaga.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki se zbirajo za namene poslovanja med uporabnikom in ponudnikom v skladu z zakonodajo. Ponudnik se zavezuje, da bo pri zbiranju in upravljanju s podatki spoštoval pravice imetnikov podatkov in jih ščitil pred zlorabo, kakor ga zavezuje zakonodaja in standardi varstva osebnih podatkov, ter deloval po načelih dobre poslovne prakse.

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletni prodajalni ali kako drugače, so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.
Ob registraciji in naročilu izdelkov zbiramo vaše osebne podatke. Osebni podatek je vsaka informacija, ki vas identificira kot posameznika: ime in priimek, elektronski naslov, itd.

Vaše osebne podatke bomo uporabili zaradi izpolnitve sklenjenih pogodb oziroma vaših naročil, zaradi tehničnih razlogov administracije na spletni strani, za zagotovitev dostopa do posebnih informacij ali za splošno komuniciranje in za namene neposrednega trženja.

Pri dostopanju do vsebin naše spletne prodajalne se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo. Te informacije se uporablja zgolj za statistične namene obiskanosti naše strani ter eventualno izboljševanje spletne prodajalne. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Posredovani osebni podatki so predmet vašega nadzora. Če se odločite, da svojih podatkov ne boste posredovali, vam bo lahko onemogočen dostop do nekaterih mest ali funkcij naše strani. Zagotoviti se mora možnost, da se podatke kasneje popravi, odstrani ali spremeni. Podatke se hrani, dokler je to potrebno za potrebe poslovanja. Od kupca oz. uporabnika se pričakuje in zahteva, da podajo verodostojne in ažurirane osebne podatke. V primeru, da temu ni tako, se izključi naša odgovornost za izvršitev pogodbenih določil.
Uporabniki imajo v primeru kršitev in zlorab pravico do pritožbe in odpravo negativnih posledic.

8. ODGOVORNOST

Ponudnik od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih kupec sproži postopek reklamacije pri ponudniku, ki bo skupaj s Pošto Slovenije pomagal rešiti reklamacijo v najkrajšem možnem času.

9. PRITOŽBE, SPORI IN UPORABA PRAVA

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti zbf@ofm.si ali po klasični pošti na naslov: Založba Brat Frančišek, Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana.
Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti uporabniku oz. kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga ves čas obveščati o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in kupcem izključno krajevno in stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ponudnik in kupec kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Želimo vam prijeten nakup v naši spletni trgovini.