Skoči na vsebino

Generalni minister

Frančišek v Vodilu pravi: »Bratje morajo vedno imeti enega izmed bratov tega reda za generalnega ministra in služabnika vsega bratstva« (FPVod 8,1). Generalni minister je manjši brat, ki opravlja službo vrhovnega predstojnika celotnega Reda manjših bratov; je glava in oče Reda.

Frančišek z besedo, predvsem pa s svojim življenjem spričuje in poudarja, da je prva naloga in dolžnost ministra, tako generalnega kot provincialnega, služiti bratom, umivati jim noge, kakor Jezus svojim učencem; najprej je torej služabnik in šele nato predstojnik in kot predstojnik minister, torej strežnik. Generalni minister mora skrbeti za to, »da bodo vsi neokrnjeno spolnjevali Vodilo in da bodo kleriki pobožno opravljali molitveno bogoslužje pred Bogom« (FPRe 40-41). On je prvi odgovoren za to, da bo »Vodilo in življenje manjših bratov« res »spolnjevanje svetega evangelija našega Gospoda Jezusa Kristusa z življenjem v pokorščini, brez lastnine in v čistosti« (FPVod 1,1).

Generalni minister je vez med brati Reda in »sveto rimsko Cerkvijo« z »gospodom papežem« na čelu. On je tisti, ki v imenu vseh bratov Reda izpoveduje popolno pokorščino sveti Cerkvi in njenim naukom in od nje dobiva poslanstvo za Red. Slednje bratom pomaga vedno ostajati katoličani; (Frančiška je milo prosil naj bodo vsi bratje katoličani, kar z ozirom na zgodovinske okoliščine v katerih je živel ni nič nenavadnega, pa tudi danes ta problem ni nič manjši). Generalni minister je moral skrbeti tudi za izpraševanje in na podlagi tega za podeljevanje služb bratom (pridigarska, misijonarska, službe v organizaciji Reda,…).

Kot predstojnik pa mu je naložena tudi skrb za opominjanje in poboljšanje bratov. Nanj se lahko kadarkoli neposredno obrne katerikoli brat Reda in ga prosi za nasvet, pomoč ali razsodbo.

Še en poudarek daje Frančišek v svojih spisih: »Njemu so dolžni neomajno pokorščino« (FPVod 8,1). Ker Frančišek zavrača samostane v katerih bi bratje živeli, mora najti drugo ustanovo, ki bo brate, razkropljene širom sveta, povezovala med seboj. In jo najde: to je pokorščina (pri meniških redovih so bili menihi sprejeti v samostan kot ustanovo in so v njem praviloma živeli do svoje smrti). Frančišek kadar le more opominja svoje brate naj bodo pokorni svojim predstojnikom, posebej zmeraj omeni še generalnega ministra.

Generalnega ministra volijo bratje zbrani na generalnem kapitlju redno vsakih šest let. Z naslednjim kapitljem služba preneha, lahko pa je isti brat še enkrat izvoljen za dobo šestih let. Pri njegovem delu generalnemu ministru pomaga še generalni vikar in generalni tajnik ter generalni definitorij (svet bratov). Zadnji generalni kapitelj je bil v Assisiju leta 2003 na katerem je bil za generalnega ministra izvoljen br. José Rodriguez Carballo.

Generalni minister je strežnik in služabnik Reda, njegov voditelj, hrabritelj, njegova trdna skala, Frančiškov naslednik, ki je v vseh pogledih zgled in varuh načina življenja manjših.

Provincialni minister >>>