Pismo vsem kristjanom (vernikom)

V imenu Gospoda Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vsem kristjanom, redovnikom, klerikom in laikom, moškim in ženskam, vsem, ki prebivajo po vsem svetu, brat Frančišek, njihov služabnik in podložnik, izkazuje vdano spoštovanje, resnični mir iz nebes in iskreno ljubezen v Gospodu.

Ker sem služabnik vseh, sem dolžan vsem služiti in oznanjati blagodišeče besede mojega Gospoda. V zavesti, da zaradi bolezni in slabosti svojega telesa ne morem osebno obiskati vsakogar, sem se torej odločil, da vam s tem pismom in sporočilom podam besede našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je Očetova beseda, in besede Svetega Duha, ki »so duh in življenje« (Jn 6,64Jn 6,64
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

64 Toda med vami so nekateri, ki ne verujejo.« Jezus je namreč od začetka vedel, kateri ne verujejo in kdo ga bo izdal.

WP-Bible plugin
).

Očetova beseda

Najvišji Oče nam je iz nebes po svojem svetem angelu Gabrijelu oznanil, da bo njegova Beseda, tako zelo vzvišena, tako sveta in tako veličastna, prišla v telo Device Marije. Iz Marijinega telesa si je privzela resnično meso naše človeškosti in krhkosti. Čeprav je bil bogat nad vse (2 Kor 8,92 Kor 8,9
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

9 Saj vendar poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa! Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu.

WP-Bible plugin
), je vendar hotel na svetu zase in za preblaženo Devico, svojo mater, izbrati uboštvo. Tik pred svojim trpljenjem je obhajal veliko noč s svojimi učenci; vzel je kruh, se zahvalil, ga blagoslovil in razlomil ter rekel: Vzemite in jejte, to je moje telo (Mt 26,26Mt 26,26
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

Postavitev Gospodove večerje 26 Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.«

WP-Bible plugin
). In vzel je kelih in rekel: To je moja kri nove zaveze, ki se bo za vas in za mnoge prelila v odpuščanje grehov (Mt 26,27-28Mt 26,27-28
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

27 Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. 28 To je namreč moja kri zaveze, Različica nove zaveze. ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov.

WP-Bible plugin
).

Potem je prosil Očeta, govoreč: »Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene« (Mt 26,39Mt 26,39
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

39 In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.«

WP-Bible plugin
). In »njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki so tekle na zemljo« (Lk 22,44Lk 22,44
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

44 Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. Vrstici manjkata v mnogih rkp.

WP-Bible plugin
). Vendar je svojo voljo položil v Očetovo voljo in molil: Oče, zgodi se tvoja volja, ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti (Mt 26,42.39Mt 26,42.39
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

42 Spet drugič je šel in molil: »Moj Oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja!« 39 In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.«

WP-Bible plugin
). Očetova volja pa je bila, da bi njegov blagoslovljeni in slavni Sin, katerega nam je dal in ki je bil rojen za nas, daroval samega sebe s svojo krvjo na oltarju križa v žrtev in daritev, ne zaradi sebe, po katerem je vse nastalo (Jn 1,3Jn 1,3
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

3 Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.

WP-Bible plugin
), temveč za naše grehe; in zapustil nam je zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah (1 Pt 2,211 Pt 2,21
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

21 Saj ste bili vendar za to poklicani. Saj je tudi Kristus trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah,

WP-Bible plugin
).

Hkrati hoče, da bi se mi vsi po njem zveličali in ga prejemali s čistim srcem in neomadeževanim telesom. A malo jih je, ki ga hočejo sprejeti in se po njem zveličati, čeprav je njegov jarem prijeten in njegovo breme lahko (Mt 11,30Mt 11,30
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

30 kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

WP-Bible plugin
).

Nespolnjevanje in spolnjevanje Božjih zapovedi

Tisti, ki nočejo okušati, kako dober je Gospod (Ps 33,8Ps 33,8
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

8 Vsa zemlja naj se boji GOSPODA, vsi prebivalci sveta naj pred njim trepetajo.

WP-Bible plugin
), in bolj ljubijo temo kakor luč (Jn 3,19Jn 3,19
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

19 Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna.

WP-Bible plugin
) ter nočejo spolnjevati Božjih zapovedi, so prekleti. O njih pravi prerok: Prekleti, ki se oddaljujejo od tvojih zapovedi (Ps 118,21Ps 118,21
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

21 Zahvaljujem se ti, ker si me uslišal in si mi bil v rešitev.

WP-Bible plugin
). Toda kako srečni in blaženi so vsi, ki ljubijo Gospoda in delajo tako, kakor pravi sam Gospod v evangeliju: Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in svojega bliž-njega kakor sam sebe (Mt 22,37-39Mt 22,37-39
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

37 Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. 38 To je največja in prva zapoved. 39 Druga pa je njej podobna: Ali enaka. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.

WP-Bible plugin
).

Ljubezen do Boga in češčenje Boga

Ljubimo torej Boga in ga molimo s čistim srcem in s čisto dušo, kajti on, ki to želi nad vse, je rekel: Pravi molivci bodo molili Očeta v duhu in resnici. Vsi namreč, kateri ga molijo, ga morajo moliti v duhu resnice (Jn 4,23-24Jn 4,23-24
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

23 Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi Oče. 24 Bog je duh, in kateri ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.«

WP-Bible plugin
). In hvalimo ga in molimo podnevi in ponoči govoreč: Oče naš, ki si v nebe-sih (Mt 6,9Mt 6,9
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

9 Vi torej molíte takóle: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime.

WP-Bible plugin
), kajti treba je vedno moliti in se ne naveličati (Lk 18,1Lk 18,1
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

Prilika o vdovi in sodniku 18 1 Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati.

WP-Bible plugin
).

Spovedovanje grehov duhovnikom

Duhovniku se moramo spovedati vseh svojih grehov in od njega prejemati telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Kdor ne jé njegovega telesa in ne pije njegove krvi, ne more priti v Božje kraljestvo (Jn 6,54Jn 6,54
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

54 Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan.

WP-Bible plugin
). Vendar naj ga vredno jé in pije, kajti kdor ga nevredno prejema, si sodbo jé in pije, ker ne razločuje Gospodovega telesa (1 Kor 11,291 Kor 11,29
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

29 kajti kdor jé in pije, Različica pije nevredno. jé in pije svojo obsodbo, če ne razpoznava telesa. Različica Gospodovega telesa.

WP-Bible plugin
), to je, ne razlikuje ga od drugih jedi. Razen tega obrodimo vredne sadove spokoritve (Lk 3,8Lk 3,8
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

8 Obrodite vendar sadove, vredne spreobrnjenja! Ne začenjajte sami pri sebi govoriti: ›Abrahama imamo za očeta,‹ kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke.

WP-Bible plugin
). Ljubimo svoje bližnje kakor sami sebe (Mt 19,19Mt 19,19
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

19 Spoštuj očeta in mater! in Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe!«

WP-Bible plugin
); in če jih kdo noče ljubiti kakor sam sebe, naj jim vsaj ne stori nič zlega, marveč naj jim dela dobro.

Kako naj sodi druge, kdor ima oblast

Tisti, ki so prejeli oblast soditi druge, naj sodijo z usmiljenjem, kakor bi sami hoteli prejeti usmiljenje od Gospoda. »Zakaj brez usmiljenja bodo sojeni, kateri ne skazujejo usmiljenja« (Jak 2,13Jak 2,13
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

13 Neusmiljena je namreč sodba za tistega, ki ne izkazuje usmiljenja. Usmiljenje pa slavi zmago nad sodbo.

WP-Bible plugin
).

Imejmo torej ljubezen in ponižnost in dajajmo miloščino, ker to očiščuje duše madežev greha (Tob 4,11Tob 4,11
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

11 Vsi, ki dajejo miloščino, z njo prinašajo lep dar, ki je všeč Najvišjemu.

WP-Bible plugin
). Ljudje namreč izgubijo vse, kar zapustijo na tem svetu; s seboj pa nesejo samo zasluženje zaradi ljubezni in miloščin, ki so jih delili, za kar jim bo Gospod dal nagrado in vredno povračilo.

Post glede napak in post v hrani

Moramo se tudi postiti ter se vzdrževati napak in grehov, preobilice jedi in pijače; in biti moramo katoličani.

Pogosto moramo obiskovati cerkve in spoštovati ter ceniti klerike, ne toliko zaradi njih samih, če so morda grešniki, temveč zaradi službe in zaradi oskrbovanja najsvetejšega Kristusovega telesa in njegove krvi, kar darujejo na oltarju, prejemajo in delijo drugim. Trdno se vsi zavedajmo, da se nihče ne more zveličati, razen po svetih besedah in po krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa. To kleriki izrekajo, oznanjajo in delijo. Samo oni morajo opravljati to službo in ne drugi.

Posebno redovniki, ki so se odpovedali svetu, morajo storiti več in kaj večjega, a ne smejo opus-titi tega (Lk 11,42Lk 11,42
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

42 Toda gorje vam, farizeji! Desetino dajete od mete in rutice in vsakovrstne zelenjave, zanemarjate pa pravičnost Db. sodbo. in Božjo ljubezen. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti.

WP-Bible plugin
).

Mrtviti moramo svoja telesa z njih zablodami in grehi, ker Gospod pravi v evangeliju: Vse zlo, zablode in grehi prihajajo iz srca (Mt 15,18-19Mt 15,18-19
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

18 Kar pa prihaja iz ust, pride iz srca, in to omadežuje človeka. 19 Iz srca namreč prihajajo hudobne misli, umori, prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletve.

WP-Bible plugin
; Mr 7,23Mr 7,23
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

23 Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.«

WP-Bible plugin
).

Ljubezen do sovražnikov in dobrodelnost do njih

Ljubiti moramo svoje sovražnike in delati dobro tem, ki nas črtijo (Mt 5,44Mt 5,44
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

44 Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo,

WP-Bible plugin
; Lk 6,27Lk 6,27
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

Ljubíte tudi sovražnike 27 »Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo.

WP-Bible plugin
). Dolžni smo izpolnjevati zapovedi in svete našega Gospoda Jezusa Kristusa: Prav tako moramo zatajevati sami sebe in podrejati svoja telesa jarmu služenja in svete pokorščine, kakor je vsak od nas obljubil Gospodu. Nihče pa ni dolžan iz pokorščine ubogati kogarkoli v tem, kar bi bila zabloda ali greh.

Komur se izkazuje pokorščina, naj bo kakor manjši

Tisti pa, ki se mu morajo drugi pokoravati in ga imajo za višjega, naj bo kakor manjši (Lk 22,26Lk 22,26
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

26 Med vami pa naj ne bo takó, ampak največji med vami naj bo kakor najmlajši in voditelj kakor strežnik.

WP-Bible plugin
) in služabnik drugih bratov. Vsakemu svojemu bratu naj daje in izkazuje tisto usmiljenje, ki bi si ga sam želel, če bi se znašel v podobnem primeru. Nikar naj se zaradi prestopka svojega brata nanj ne jezi, temveč naj ga z vso potrpežljivostjo in ponižnostjo dobrohotno opominja in prenaša.

Ne smemo biti modri po mesu

Ne smemo biti pametni in modri po mesu (1 Kor 1,261 Kor 1,26
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

26 Glejte, bratje, svojo poklicanost! Ni vas veliko modrih po mesu, Tj. po človeških merilih. ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu.

WP-Bible plugin
), temveč moramo biti preprosti, ponižni in čisti. Imejmo svoja telesa v sramoti in preziru, kajti vsi smo po svoji krivdi bedni in trhli, zoprni in črvom podobni, kakor pravi Gospod po preroku: »Jaz pa sem črv in ne človek, zasramovanje ljudi in zaniče-vanje ljudstva« (Ps 21,7Ps 21,7
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

7 Zares, postavil si ga v blagoslov za vedno, Gr. Zakaj dal mu boš blagoslov na veke vekov. osrečil si ga z veseljem svojega obličja.

WP-Bible plugin
; Job 25,6Job 25,6
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

6 koliko manj človek, ta črv, sin človekov, ta glista!

WP-Bible plugin
).

Nikoli si ne smemo želeti, da bi bili nad drugimi, temveč moramo biti služabniki in podrejeni vsakemu človeškemu bitju zaradi Boga (1 Pt 2,131 Pt 2,13
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

13 Zaradi Gospoda se podredite vsaki človeški ustanovi, bodisi kralju kot najvišjemu

WP-Bible plugin
). In nad vsemi, ki bodo tako delali in vztrajali do konca, bo počival Gospodov Duh (Iz 11,2Iz 11,2
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

2 Na njem bo počival GOSPODOV duh: duh modrosti in razumnosti, duh svéta in moči, duh spoznanja in strahu GOSPODOVEGA.

WP-Bible plugin
) in bo k njim prišel in prebival v njih (Jn 14,23Jn 14,23
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

23 Jezus je odgovoril in mu rekel: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.

WP-Bible plugin
). Le-ti bodo otroci nebeškega Očeta (Mt 5,45Mt 5,45
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

45 da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.

WP-Bible plugin
), čigar delo opravljajo; to so ženini, bratje in matere našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ženini smo, kadar se zvesta duša po Svetem Duhu zedini z Jezusom Kristusom. Njegovi bratje smo, kadar izvršujemo voljo njegovega Očeta, ki je v nebesih (Mt 12,50Mt 12,50
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

50 Kdor koli namreč uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.«

WP-Bible plugin
); njegove matere smo, kadar ga nosimo v svojem srcu in svojem telesu po ljubezni in po čisti in is-kreni vesti in kadar ga rojevamo s svetimi dejanji, ki morajo drugim svetiti za zgled.

O kako veličastnega, svetega in velikega
Očeta imamo v nebesih!
O kako svetega, slavnega, lepega
in ljubeznivega ženina imamo!
O kako svetega in ljubkega,
dobrotnega in ponižnega,
miroljubnega in prijetnega,
ljubeznivega in nad vse zaželenega
brata in sina imamo, takšnega,
ki je dal življenje za svoje ovce (Jn 10,15Jn 10,15
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

15 kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce.

WP-Bible plugin
)

in je prosil Očeta za nas, govoreč:
Sveti Oče, ohrani v svojem imenu te, ki si mi jih dal (Jn 17,11Jn 17,11
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

11 Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, Različica katere si mi dal. da bodo eno kakor midva.

WP-Bible plugin
). Oče, vsi, ki si mi jih dal na svetu, so bili tvoji in si jih dal meni (Jn 17,6Jn 17,6
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

6 Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede.

WP-Bible plugin
). In besede, ki si mi jih dal, sem dal njim; oni so jih sprejeli in so resnično spoznali, da sem izšel od tebe, in verovali, da si me poslal ti (Jn 17,8Jn 17,8
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

8 kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, ter začeli verovati, da si me ti poslal.

WP-Bible plugin
).

Zanje prosim. Ne prosim za svet: blagoslovi in posveti jih. In jaz se posvečujem zanje, da bodo tudi oni posvečeni in bodo eno kakor midva. Oče, hočem, naj bodo tudi ti z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali mojo slavo (prim. Jn 17,9-24Jn 17,9-24
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

9 Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji; 10 in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih. 11 Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, Različica katere si mi dal. da bodo eno kakor midva. 12 Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Različica katere si mi dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo. 13 Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli moje veselje v sebi dopolnjeno. 14 Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. 15 Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Ali hudiča. 16 Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. 17 Posveti jih v resnici; Ali z resnico. tvoja beseda je resnica. 18 Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, 19 in zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. Ali z resnico. 20 Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: 21 da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, Različica v naju eno. da bo svet veroval, da si me ti poslal. 22 In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: 23 jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. 24 Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta.

WP-Bible plugin
) v tvojem kraljestvu.

Hvaljenje Boga

Njemu, ki je toliko pretrpel za nas in nam podelil toliko dobrot in nam jih bo še v prihodnosti delil, naj vsaka stvar v nebesih in na zemlji, v morju in pod zemljo daje hvalo, slavo, čast in blagoslov (Raz 5,13Raz 5,13
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

13 In vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na morju, in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, kako so govorile: »Sedečemu na prestolu in Jagnjetu hvala in čast, slava in mogočnost na veke vekov.«

WP-Bible plugin
), kajti on je naša moč in trdnost; on je edini dober (Lk 18,1Lk 18,1
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

Prilika o vdovi in sodniku 18 1 Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati.

WP-Bible plugin
9), edini najvišji, edini vsemogočen, čudovit in veličasten, in edini svet, hvale vreden in blagoslovljen v neskončne veke vekov. Amen.

Življenje nespokorjenih

Vsi tisti pa, ki ne živijo spokorno in ne prejemajo telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa in se vdajajo zablodam in grehom ter hodijo po poti zle poželjivosti in v hudobnih teženjih ter ne izpolnjujejo, kar so obljubili, in ki meseno služijo svetu v mesenem poželenju, v zaskrbljenosti in v pehanju za ta svet, in s skrbmi tega življenja, prevarani od hudiča, čigar sinovi so in izvršujejo njegova dela (prim. Jn 8,41Jn 8,41
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

41 Vi opravljate dela svojega očeta.« Tedaj so mu rekli: »Mi se nismo rodili iz prešuštva; enega očeta imamo: Boga.«

WP-Bible plugin
) – ti so slepi, ker ne vidijo prave luči, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ti nimajo duhovne modrosti, ker v sebi nimajo Sina Božjega, ki je prava Očetova modrost. O njih je rečeno: Razblinila se je njihova modrost (Ps 106,27Ps 106,27
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

27 da pusti pasti njihove potomce med narode in jih razkropi po deželah.

WP-Bible plugin
). Vidijo, spoznavajo, vedo in delajo zlo ter zavestno pogubljajo svoje duše.

Glejte, slepci, ki vas varajo naši sovražniki, to je meso, svet in hudobni duh. Vi mislite, da je telesu sladko delati greh in grenko služiti Bogu, kajti vse hudobije in grehi izhajajo in prihajajo iz človekovega srca (Mt 15,18.19Mt 15,18.19
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

18 Kar pa prihaja iz ust, pride iz srca, in to omadežuje človeka. 19 Iz srca namreč prihajajo hudobne misli, umori, prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletve.

WP-Bible plugin
; Mr 7,21.23Mr 7,21.23
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

21 Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, 23 Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.«

WP-Bible plugin
), kakor pravi Gospod v evangeliju. Nič dobrega nimate ne na tem svetu ne na prihodnjem. Vi mislite, da boste še dolgo imeli v posesti ničevosti tega sveta. Toda motite se. Prišel bo namreč dan in prišla bo ura, na katero ne mislite, je ne poznate in ne veste zanjo.

Nespokorjen bolnik

Telo zboli, smrt se približa, sorodniki prihajajo in prijatelji ter govorijo: »Uredi svoje stvari!« Njegova žena in njegovi otroci, sorodniki in prijatelji hlinijo jok. Ko jih gleda in vidi, kako jokajo, ga ta prevara gane in v mislih sam pri sebi govori: »Glej, svojo dušo in telo in vse svoje imetje polagam v vaše roke.«

Zares zadene prekletstvo tistega človeka, ki zaupa in izpostavlja svojo dušo in telo in vse svoje v take roke. Zato pravi Gospod po preroku: »Preklet, kdor zaupa v človeka« (Jer 17,5Jer 17,5
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

Modri izreki 5 Tako govori GOSPOD: Preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na meso, Tj. na ustvarjeno bitje. njegovo srce pa se odmika od GOSPODA.

WP-Bible plugin
).

Takoj pokličejo duhovnika. Duhovnik mu reče: »Ali hočeš prejeti pokoro za vse svoje grehe?« On odgovori: »Hočem.« »Ali hočeš zadostiti za svoje grehe, po svojih močeh popraviti krivice in iz svojega povrniti tisto, v čemer si krivično prevaral in ogoljufal druge?« On odgovori: »Ne.« In duhovnik reče: »Zakaj ne?« »Zato, ker sem vse dal v roke svojih sorodnikov in prijateljev.« Tedaj že začne zgubljati sposobnost govorjenja in tako ta nesrečnež žalostno umre.

A vsi naj vedo, da človeku, ki kjerkoli in kakorkoli umrje v smrtnem grehu brez zadoščenja, ko bi mogel zadostiti, pa ni zadostil, hudobni duh ugrabi dušo iz telesa v taki tesnobi in muki, kakršne ne more nihče razumeti, razen tistega, ki to izkuša. Vsi talenti, oblast in znanje, vse, kar je domneval, da ima, vse mu bo odvzeto (Lk 8,18Lk 8,18
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

18 Pazíte vendar, kako poslušate! Kdor namreč ima, se mu bo dalo, in kdor nima, se mu bo vzelo tudi to, kar se mu zdi, da ima.«

WP-Bible plugin
).

Tako vse zapusti sorodnikom in prijateljem, ki pograbijo njegovo imetje, si ga razdelijo in potem pravijo: »Prekleta bodi njegova duša, ker bi nam mogel dati in pridobiti veliko več, kakor pa je res pridobil.« Črvi jedo njegovo telo. Tako pogubi dušo in telo v tem kratkem življenju in gre v pekel, kjer bo trpel muke brez konca.

Sklep

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Jaz, brat Frančišek, vaš manjši služabnik, vas prosim in rotim pri ljubezni, ki je Bog (1 Jn 4,161 Jn 4,16
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

16 Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja Ali prebiva. v ljubezni, ostaja Ali prebiva. v Bogu in Bog ostaja Ali prebiva. v njem.

WP-Bible plugin
), in v želji, da bi vam poljubil noge, da sprejmete te in druge besede našega Gospoda Jezusa Kristusa s ponižnostjo in ljubeznijo ter jih dobrohotno spolnjujete in se jih držite. Vse tiste, moške in ženske, ki bodo te besede dobrohotno sprejeli, jih razumeli in jih pošiljali drugim v pričevanje, naj, če bodo vztrajali v njih do konca (Mt 10,22Mt 10,22
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

22 Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena; toda kdor bo vztrajal do konca, bo rešen.

WP-Bible plugin
), blagoslovi Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.