Skoči na vsebino

Pozdrav krepostim

Frančiškova drža do kreposti…

POZDRAV KREPOSTIM

Pozdravljena, kraljica Modrost,
Gospod te ohranjaj
skupaj s tvojo sestro sveto in čisto preprostostjo.
Gospa sveta ubožnost,
Gospod naj te ohranja
skupaj s tvojo sestro sveto ponižnostjo.
Gospa sveta ljubezen,
Gospod naj te ohranja
skupaj s tvojo sestro sveto pokorščino.
Presvete kreposti,
naj vas vse ohranja Gospod,
od katerega izhajate in prihajate.
Sploh ni na vsem svetu človeka,
ki bi mogel imeti le eno od vas,
če prej ne umre.
Kdor ima eno in se ne pregreši zoper druge,
ima vse;
in kdor se pregreši zoper eno,
nima nobene in greši zoper vse.
In vsaka od vas
odpravlja zablode in grehe.
Sveta modrost
zmede Satana in vse njegove hudobije.
Sveta in čista preprostost
zmede vso modrost tega sveta in telesno modrost.
Sveta ubožnost
zmede vsak pohlep in skopost,
pa tudi skrbi tega sveta.
Sveta ponižnost
zmede napuh
in vse ljudi tega sveta
in vse, kar je na svetu.
Sveta ljubezen zmede vse hudičeve
in mesene skušnjave
in vse čutne strahove.
Sveta pokorščina
zmede vsa telesna, čutna in lastna hotenja
in drži v mrtvenju svoje telo,
da je pokorno duhu
in poslušno svojemu bratu,
in je podrejeno
vsem ljudem tega sveta;
a ne samo ljudem,
temveč tudi vsem živalim in zverem,
da morejo delati z njim, kar hočejo,
kolikor jim je dano od zgoraj
od Gospoda.

KREPOSTI

Kreposti, ki preženejo napake
Kjer je ljubezen in modrost,
tam ni ne strahu ne nevednosti.
Kjer je potrpežljivost in ponižnost,
tam ni jeze ne vznemirjanja.
Kjer je uboštvo skupaj z veseljem,
tam ni ne pohlepnosti ne skoposti.
Kjer je spokojnost in premišljevanje,
tam ni ne zaskrbljenosti ne raztresenosti.
Kjer je strah Gospodov, ki varuje njegov dom,
tam sovražnik ne najde prostora za vstop.
Kjer je usmiljenje in obzirnost,
tam ni ne razsipnosti in ne trdosrčnosti.

PONIŽNOST

Vsak človek naj bo v strahu,
ves svet naj trepeče
in nebo naj se raduje,
kadar je na oltarju
v duhovnikovih rokah Kristus,
Sin živega Boga.
O čudovita visokost
in pretresljiva ljubeznivost!
O vzvišena ponižnost!
O ponižna vzvišenost,
da se Gospod vesoljstva,
Bog in Božji Sin
tako poniža,
da se zaradi našega zveličanja
skrije pod neznatnim koščkom kruha!
Poglejte, bratje, ponižnost Boga
in izlijte pred njim svoja srca (Ps 61,9);
ponižajte se tudi vi,
da vas bo povišal (1 Pt 5,6).
Nič naj torej od svojega ne pridržite sebi,
da vas popolnoma sprejme On,
ki se vam vsega daje.