Skoči na vsebino

Hvaljenje Boga

Molitve sv. Frančiška, ki govorijo o hvaljenju Boga: Hvaljenje Boga, Spodbuda k hvaljenju Boga, Hvalnica Bogu Najvišjemu.

HVALJENJE BOGA

Njemu, ki je toliko pretrpel za nas
in nam podelil toliko dobrot
in nam jih bo še v prihodnosti delil,
naj vsaka stvar
v nebesih in na zemlji,
v morju in pod zemljo
daje hvalo, slavo, čast in blagoslov (Raz 5,13),
kajti on je naša moč in trdnost;
on je edini dober (Lk 18,19),
edini najvišji,
edini vsemogočen,
čudovit in veličasten,
in edini svet,
hvale vreden in blagoslovljen
v neskončne veke vekov. Amen.

SPODBUDA K HVALJENJU BOGA

Bojte se Gospoda in dajte mu čast.
Vreden je Gospod, da prejme hvalo in čast.
Vsi, ki se bojite Boga, ga hvalite.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Hvalite ga, nebesa in zemlja.
Vse reke, hvalite Gospoda.
Božji otroci, slavite Gospoda.
To je dan, ki ga je naredil Gospod, veselimo se ga in se radujmo.
Aleluja, aleluja, aleluja! Izraelov Kralj.

Vse, kar diha, naj hvali Gospoda.
Hvalite Gospoda, ker je dober;
vsi, ki to berete, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda vse stvari.
Vse ptice pod nebom, hvalite Gospoda.
Vsi dečki, hvalite Gospoda.
Mladeniči in mladenke, hvalite Gospoda.
Vredno je Jagnje, ki je bilo žrtvovano,
da prejme hvalo, slavo in čast.

Slavljena bodi sveta Trojica in nedeljiva Enota.
Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju.

HVALNICA BOGU NAJVIŠJEMU

Ti si svet, Gospod Bog,
Ti edini, ki delaš čudeže.
Ti si močan.
Ti si velik.
Ti si najvišji.
Ti si vsemogočni kralj,
ti sveti Oče,
kralj nebes in zemlje.

Ti si trojstven in eden,
Gospod, Bog bogov.
Ti sam si dobro,
vse dobro,
najvišje dobro,
Gospod Bog, živi in resnični.

Ti si ljubezen, nesebična ljubezen
Ti si modrost.
Ti si ponižnost.
Ti si potrpežljivost.
Ti si lepota.
Ti si blagost.
Ti si varnost.

Ti si spokojnost.
Ti si veselje.
Ti si naše upanje in radost.
Ti si pravičnost.
Ti si zmernost.
Ti si vse naše bogastvo
do zadostnosti.

Ti si lepota.
Ti si krotkost.
Ti si zavetje.
Ti si naš varuh in branitelj.

Ti si pogumnost.
Ti si osvežitev.
Ti si naše upanje.
Ti si naša vera.
Ti si naša ljubezen.

Ti si vsa naša sladkost.
Ti si naše večno življenje,
veliki in čudoviti Gospod,
vsemogočni Bog,
usmiljeni Odrešenik! – Amen.