Hvalnica stvarstva ali Sončna pesem

Frančiškova hvalnica stvarstva.

HVALNICA STVARSTVA ALI SONČNA PESEM

Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod,
tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov (prim. Raz 5,12-13Raz 5,12-13
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

12 Z močnim glasom so govorili: »Vredno je Jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme oblast in bogastvo, modrost in moč, čast, slavo in hvalo.« 13 In vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na morju, in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, kako so govorile: »Sedečemu na prestolu in Jagnjetu hvala in čast, slava in mogočnost na veke vekov.«

WP-Bible plugin
).
Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji
in nihče ni vreden tebe imenovati.

Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi
(prim. Ps 102,22Ps 102,22
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

22 da bi na Sionu oznanjali ime GOSPODOVO, njegovo hvalo v Jeruzalemu,

WP-Bible plugin
; Tob 8,7Tob 8,7
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

7 In zdaj si vzamem svojo sestro, ne zaradi nečistovanja, Ali poželenja, pohotnosti. ampak iz resnice. Ali z iskrenostjo; lat. iz same ljubezni do potomcev, po katerih naj se tvoje ime hvali na vekov veke. Izkaži usmiljenje meni in njej, daj, da skupaj doseževa starost.«

WP-Bible plugin
; Dan 3,57Dan 3,57
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
),
posebno s soncem, velikim bratom (prim. Ps 148,3Ps 148,3
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

3 Hvalita ga, sonce in luna, hvalite ga, vse svetle zvezde!

WP-Bible plugin
; Dan 3,62Dan 3,62
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
),
ki razsvetljuje dneve in nas.
Lepo je in v velikem sijaju žari.
Tebe, Najvišji, odseva (prim. Raz 1,16Raz 1,16
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

16 V desnici je držal sedem zvezd in iz ust mu je segal oster dvorezen meč, njegovo obličje pa je bilo kakor sonce, kadar žari v vsej svoji môči.

WP-Bible plugin
).

Hvaljen, moj Gospod,
v sestri luni in zvezdah (prim. Ps 148,3Ps 148,3
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

3 Hvalita ga, sonce in luna, hvalite ga, vse svetle zvezde!

WP-Bible plugin
; Dan 3,63Dan 3,63
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
);
ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe.

Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku (prim. Dan 3,65Dan 3,65
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
),
v oblačnem in jasnem sploh vsakem vremenu (prim. Ps 148,4Ps 148,4
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

4 Hvalite ga, nebes nebesa, ve vode, ki ste nad nebom!

WP-Bible plugin
),
s katerim ohranjaš svoje stvari.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi (prim. Dan 3,77Dan 3,77
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
; Ps 148,4Ps 148,4
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

4 Hvalite ga, nebes nebesa, ve vode, ki ste nad nebom!

WP-Bible plugin
);
mnogo koristi ponižna, dobra in čista.

Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju,
v katerem nam noč razsvetljuješ;
lep je in vesel in krepak in močan.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji (prim. Dan 3,74Dan 3,74
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
),
ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji,
in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem (prim. Ps 148,9Ps 148,9
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

9 gore in vsi griči, sadno drevje in vse cedre;

WP-Bible plugin
; Dan 3,76Dan 3,76
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).

Hvaljen, moj Gospod, v onih,
ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo,
in prenašajo slabosti in trpljenje.
Blagor njim, ki ostanejo v miru,
zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal (prim. Jak 1,2.12Jak 1,2.12
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

Vera in modrost 2 Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, Preizkušnja in skušnjava 12 Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti ko bo postal preizkušen, bo prejel venec življenja, ki ga je Bog Manjka v mnogih rkp.; različica Gospod. obljubil njim, kateri ga ljubijo.

WP-Bible plugin
).

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti,
ki ji nihče v življenju ne uide (prim. Rim 5,12Rim 5,12
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

Adam in Kristus 12 Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili ...;

WP-Bible plugin
).
Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu,
a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji (prim. Raz 14,13Raz 14,13
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

13 Nato sem zaslišal glas iz nebes, ki je rekel: »Zapiši: Blagor mrtvim, ki odslej umirajo v Gospodu! Da, govori Duh, odpočijejo naj se od svojih naporov; kajti njihova dela gredo z njimi.«

WP-Bible plugin
),
zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega (prim. Raz 2,11; 20,2Raz 2,11; 20,2
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

11 Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam. Kdor zmaga, ga druga smrt gotovo ne bo prizadela.‹« 2 Ugnal je zmaja, staro kačo, to je hudiča in satana, in ga zvezal za tisoč let.

WP-Bible plugin
).

Hvalite in poveličujte mojega Gospoda
in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti (prim. Apd 20,19Apd 20,19
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

19 Z vso ponižnostjo sem služil Gospodu, v solzah in preizkušnjah, ko so me Judje zalezovali.

WP-Bible plugin
).

(Prevod: Vital Vodušek)