Skoči na vsebino

Liturgični koledar OFM

Na voljo je prenovljen liturgični koledar reda manjših bratov in koledar dogodkov Slovenske frančiškanske province sv. Križa.

V formatu PDF

JANUAR
3. Presveto Jezusovo ime – Obvezni god
7. Sveti Karel iz Sezzeja, redovnik
11. Sveti Tomaž iz Corija, duhovnik
14. Blaženi Odorik iz Pordenona, duhovnik
16. Sveti Berard in tovariši, prvi mučenci reda – Praznik
19. Sveta Evstohija Calafato, devica
30. Sveta Hijacinta Mariscotti, devica – Obvezni god

FEBRUAR
6. Sveti Peter Krstnik, Pavel Miki in tovariši, japonski mučenci – Obvezni god
7. Sveta Koleta iz Corbija, devica – Obvezni god
7. Sveti Egidij Marija od sv. Jožefa, redovnik
7. Sveti Janez iz Triore, duhovnik in mučenec
25. Blaženi Sebastijan iz Aparicia, redovnik

MAREC
2. Sveta Neža Praška, devica – Obvezni god
3. Blaženi Liberat Weiss in tovariši, mučenci iz Gondarja v Etiopiji
5. Sveti Janez Jožef od Križa, duhovnik
18. Sveti Salvator iz Horte, redovnik
22. Sveti Benvenut Scotivoli iz Osima, škof

APRIL
4. Sveti Benedikt Niger in sveti Filadelf, redovnika
21. Sveti Konrad Parzhamski, redovnik
23. Blaženi Egidij Asiški, redovnik
24. Sveti Fidelis Sigmarinški, duhovnik in mučenec – Obvezni god
28. Blaženi Lukezij

MAJ
4. Blaženi Tomaž, Henrik, Artur, Janez in Karel, angleški mučenci
8. Blažena Devica Marija, srednica vseh milosti
9. Sveta Katarina Bolonjska, devica – Obvezni god
12. Sveti Leopold Mandić iz Hercegnovega, duhovnik – Obvezni god
13. Sveti Peter Regalat, duhovnik
16. Sveta Marjeta Kortonska, spokornica – Obvezni god
17. Sveti Pashal Baylonski, redovnik – Obvezni god
18. Sveti Feliks Kantališki, redovnik – Obvezni god
19. Sveti Teofil iz Curteja, duhovnik
20. Sveti Bernardin Sienski, duhovnik – Praznik
24. Posvetitev bazilike sv. Frančiška – Praznik
30. Blažena Baptista Varano, devica

JUNIJ
12. Blažena Jolanda, redovnica
13. Sveti Anton Padovanski, duhovnik in cerkveni učitelj – Praznik
16. Blaženi Janez iz Parme, duhovnik
20. Blaženi Patricij, Konij, Konor in Janez, irski mučenci
30. Blaženi Rajmund Lullo, mučenec

JULIJ
8. Sveti Gregor Grassi, Hermina, devica in tovariši, kitajski mučenci
9. Sveti Nikolaj Pick, Wilibald in tovariši, holandski mučenci – Obvezni god
10. Sveta Veronika Giuliani, devica – Obvezni god
12. Sveti Janez Jones in Janez Wall, duhovnika in mučenca v Angliji
13. Blaženi Emanuel Ruiz in tovariši, mučenci v Damasku v Siriji
14. Sveti Frančišek Solan, duhovnik
15. Sveti Bonaventura, duhovnik in cerkveni učitelj – Praznik
18. Sveti Simon iz Lipnice, duhovnik
19. Sveti Janez iz Dukle, duhovnik
21. Sveti Lovrenc Brindiški, duhovnik in cerkveni učitelj – Obvezni god
23. Sveta Kunigunda, redovnica
24. Blažena Ludovika Savojska, redovnica
27. Blažena Marija Magdalena Martinengo, devica

AVGUST
2. Devica Marija Angelska v Porciunkuli – Praznik
5. Blaženi Friderik Jansoone, duhovnik
8. Sveti oče Dominik, duhovnik – Praznik
11. Sveta Klara Asiška – Praznik
14. Sveti Maksimiljan Marija Kolbe, duhovnik in mučenec – Obvezni god
17. Sveta Beatrika da Silva, devica
19. Sveti Ludvik Toulouški, škof
25. Sveti Ludvik IX., kralj – Praznik
26. Blaženi Juniper Serra, duhovnik

SEPTEMBER
11. Blaženi Bonaventura Barcelonski, redovnik
17. Vtisnjenje ran našemu svetemu očetu Frančišku – Praznik
18. Sveti Jožef Kupertinski, duhovnik – Obvezni god
23. Sveti Pij iz Pietrelcine, duhovnik – Obvezni god
24. Sveti Pacifik Sanseverinski, duhovnik

OKTOBER
4. Sveti naš oče Frančišek Asiški, ustanovitelj treh redov – Slovesni praznik
10. Sveti Daniel in tovariši, mavretanski mučenci
11. Sveti Janez XXIII., papež
19. Sveti Peter Alkantarski, duhovnik – Obvezni god
22. Blažena Jožefina Leroux, devica in mučenka
23. Sveti Janez Kapistran, duhovnik – Obvezni god
24. Sveti Anton od Svete Ane Galvão, duhovnik

NOVEMBER
8. Blaženi Janez Duns Skot, duhovnik – Obvezni god
13. Sveti Didak iz Alkale, redovnik – Obvezni god
14. Sveti Nikolaj Tavelić in tovariši, duhovniki in mučenci v Jeruzalemu – Obvezni god
17. Sveta Elizabeta Ogrska, zavetnica Frančiškovega svetnega reda – Praznik
18. Blažena Saloma Krakovska, devica
19. Sveta Neža Asiška, devica
20. Blaženi Pashal Fortuño Almela in tovariši, mučenci v Valenciji v Španiji
22. Blaženi Salvator Lilli in tovariši, armenski mučenci
25. Spomin vseh rajnih iz Frančiškovih redov, Obvezni god
26. Sveti Leonard Portomavriški, duhovnik – Obvezni god
27. Sveti Frančišek Anton Fasani, duhovnik – Obvezni god
28. Sveti Jakob iz Marke, duhovnik – Obvezni god
29. Vsi sveti iz Frančiškovih redov – Praznik

Kadar ni navedena stopnja, se obhaja neobvezni god.

latinska verzija v PDF

Kratke opombe ob novem liturgičnem koledarju OFM

Z dekretom, ki ga je podpisal danes, generalni minister br. José Rodríguez Carballo razglaša nov liturgični koledar manjših bratov, ki ga je potrdila Kongregacija za sveto bogoslužje in disciplino zakramentov 16. februarja 2008 (Prot. št. 1040/07/L).

„Novi“ koledar na nek način dopolnjuje splošni koledar za naš red, ki je bil potrjen že leta 2003 (Prot. št. 1445/02/L) in objavljen v Acta Ordinis (CXXII, 2003, str. 206-208). Z „novim“ koledarjem, kakor pravi dekret potrditve, Kongregacija odobrava, da se v koledar iz leta 2003 vključijo „aliquae celebrationes liturgicae“ poleg tistih, ki jih že predvideva koledar, ki je bil potrjen za frančiškanske družine leta 2001. Odobritev je v zgodovini našega koledarja v resnici nekaj izrednega. Kakor bo lahko vsak osebno preveril, se je v „novem“ koledarju povečalo število svetnikov reda, vključeni so bili obvezni godovi za različne blažene in obnovljen je bil spomin Svete Marije „Srednice vseh milosti“, ki je tako draga manjšim bratom in pobožnosti naših svetnikov, pa tudi zavetnica generalne kurije našega reda.

Nekatera pojasnila:

a) Splošni koledar reda manjših bratov ne jemlje pravice posameznim konferencam, provincam ali narodom, da imajo svoj posebni koledar, vendar je za njegovo potrditev preko generalne prokurature reda treba zaprositi Sveti sedež.
b) Niso vsa slavja, ki so zapisana v splošnem koledarju, obvezna. Nekatera so razvrščena kot obvezni godovi, prazniki ali slovesni prazniki, druga pa kot neobvezni godovi. Vse pa je treba obhajati ob spoštovanju liturgičnih predpisov, ki so navedena na začetku sedanjega Rimskega misala.
c) Prav je, da opozorimo, da so redovniki obvezani obhajati slovesnost glavnega zavetnika kraja in obletnico posvetitve stolnice, ne pa drugih godov in praznikov, ki so zapisani v škofijskem koledarju.

1. Pastoralni pomen češčenja svetnikov

Kakor beremo v Konstituciji o svetem bogoslužju II. Vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora o svetem bogoslužju, je Cerkev: „v letni krog vpletla spomine mučencev in drugih svetnikov, ki so po mnogovrstni božji milosti dosegli popolnost …; postavlja pred vernike njihov zgled, ki naj jih po Kristusu pritegne k Očetu“ (104).

Prvi namen obhajanja spomina svetnikov je torej poveličevanje Boga, ki je edini svet in je vir vse svetosti (prim. začetek Evharističnih molitev II in III v Rimskem misalu).

Bolj jasno lahko rečemo, da v svetnikih slavimo Boga Očeta, Njega, ki je popoln in vse svoje otroke kliče k popolnosti v Jezusu Kristusu (Mt 5,48), ko jih oblikuje po nenehnem delovanju Svetega Duha.

Poleg tega, kakor moli drugi hvalospev v čast svetnikov v sedanjem Rimskem misalu, nas oni „spodbujajo s svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo s svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničevala skrivnost odrešenja“.

2. Začetki češčenja svetnikov

Prvo pričevanje o češčenju „svetnikov“ lahko najdemo v „spominu“ patriarhov in očetov v veri, ki so se jih stari Izraelci spominjali v bogoslužnem obhajanju, ko so jih imeli za skoraj navzoče pred Bogom in pred ljudstvom (prim. Dan 3,34-35).

Nova zaveza imenuje svete vse krščene (prim. Rim 1,7). Tisti pa, ki so potem kot Štefan dali življenje v posnemanju Jezusa (prim. Apd 5,9-10), so bili predloženi kot življenjski vzori.

Za mučenci so na liturgično nebo Cerkve vstopili spoznavalci, device, menihi, pastirji in učitelji, tako da so spomini svetnikov pokrili vse liturgične dneve. Kljub skrčenju spominov svetnikov, ki ga je izvedel Tridentinski koncil (1571), se bogoslužni koledar od začetka XVI. stoletja ni nehal bogatiti z novimi svetniki, tudi po zaslugi čudovitih svetniških likov, ki so vzcveteli v Cerkvi v tistem obdobju.

Kriteriji zmernosti, ki jih je sprejela liturgična reforma 2. Vatikanskega koncila, so zmanjšali navzočnost svetnikov v bogoslužnem letu, prednost pa so dali, kar je bilo upravičeno, Gospodovim praznikom in pomembnejšim liturgičnim časom, kot so advent, post in velikonočni čas, predvsem pa nedelji, ki je prvobiten praznik in tedenska velika noč.

3. Zakaj novi koledar OFM?

Čeprav je 2. Vatikanski koncil skrčil število svetnikov, vključenih v splošni koledar Cerkve, pa za posamezne delne Cerkve in redovne družine ni odpravil možnosti, da obhajajo, pa čeprav na različnih liturgičnih stopnjah, svetnike, ki so vzcveteli v posameznih Cerkvah ali redovnih družinah.

Med razlogi, ki jih je red predstavil Kongregaciji, ko jo je zaprosil za potrditev novega koledarja, je bila želja, da bi splošni pozornosti, zlasti pa pozornosti mladih bratov, predložili dolgo vrsto naših svetnikov in blaženih, ki jih je Cerkev priznala, njihovo življenje pa je prepričljiv in aktualen zgled zvestobe naši karizmi.

Drugi kriterij je bilo načelo podoživljanja celotnega pojava serafske svetosti, ki je vzcvetela skozi stoletja naše zgodovine, kakor tudi opozoriti na potezo univerzalnosti, ki jo je ta svetost prevzela v različnih deželah sveta.

Ne najmanj pomembno merilo je bila zahteva, da se ne prezrejo pomembni liki zgodovine reda, katerega sporočilo je posebno aktualno tudi za današnji svet. Mislimo na primer na različne skupine mučencev, ki so v osmih stoletjih naše zgodovine v različnih narodih obogatili Cerkev z velikodušnostjo svojega junaškega pričevanja.

Zato smo prepričani, da so svetniki in blaženi zgovorna potrditev, da „milost začetkov“ v teh naših bratih ni bila prazna (prim. 1 Kor 15,10).

Za sklep skupaj preberimo, kar je leta 1991 zapisal takrat še kardinal Joseph Ratzinger: „Svetnik je človek, ki s senco svoje osebe ne zastira pogleda proti Božji luči, ampak je po očiščenju svojega bivanja postal neke vrste okno, ki nam s tega sveta omogoča videti Božjo luč!“

3 komentarji na “Liturgični koledar OFM”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.