Veličastnost

O božjem veličastju.

VELIČASTNOST

O kako veličastnega, svetega in velikega
Očeta imamo v nebesih!
O kako svetega, slavnega, lepega
in ljubeznivega ženina imamo!
O kako svetega in ljubkega,
dobrotnega in ponižnega,
miroljubnega in prijetnega,
ljubeznivega in nad vse zaželenega
brata in sina imamo, takšnega,
ki je dal življenje za svoje ovce (Jn 10,15Jn 10,15
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

15 kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce.

WP-Bible plugin
)
in je prosil Očeta za nas, govoreč:
Sveti Oče, ohrani v svojem imenu te, ki si mi jih dal (Jn 17,11Jn 17,11
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

11 Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, Različica katere si mi dal. da bodo eno kakor midva.

WP-Bible plugin
).

GOSPODU BOGU

Darujmo najvišjemu in vzvišenemu Gospodu Bogu vse dobrine;
in priznavajmo, da so vse njegove
ter se za vse zahvaljujmo njemu,
od katerega prihaja vse dobro.

On je najvišji in vzvišeni,
edini resnični Bog.
On, od katerega je vse dobro,
On, ki je edini dober (prim. Lk 18,19Lk 18,19
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

19 Jezus mu je rekel: »Kaj praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga.

WP-Bible plugin
),
naj ima in njemu naj bo
vrnjeno in On naj prejema
vso čast in spoštovanje,
vso hvalo in poveličevanje,
vso zahvalo in slavo.

In kadarkoli vidimo ali slišimo,
da kdo preklinja
ali kaj zlega dela
ali sramoti Boga,
tedaj naj mi poveličujemo,
hvalimo in slavimo Gospoda,
ki je poveličevan vekomaj. Amen.