Skoči na vsebino

Postani frančiškan

Naš red je odprt za nove duhovne poklice. Za vstop se lahko odloči vsak moški, ki je polnoleten, ima zakramente uvajanja (krst, birma, obhajilo), ima končano srednjo šolo oz. je izučen za kakšen poklic, živi duhovno življenje in želi skupaj z brati iskreno hoditi za Jezusom Kristusom po zgledu sv. Frančiška Asiškega. Ta način življenja lahko živi bodisi kot duhovnik bodisi kot redovni brat.

Za vstop v naš red je merilo pripravljenost spremeniti svoje življenjske navade in jih uskladiti z načinom življenja po evangeliju, kot ga je živel sv. Frančišek Asiški, v pokorščini, čistosti in brez lastnine.

To pomeni, da mora biti kandidat za vstop v naš red v občestvu s katoliško Cerkvijo, da živi redno zakramentalno življenje, in da je vključen v svojo domačo župnijo, kjer sodeluje pri bogoslužju in drugih dejavnostih.

Evangeljski sveti pokorščina, čistost in uboštvo pa so naslednji korak pri odločitvi za življenje po zgledu sv. Frančiška.

Pokorščina pomeni živeti v poslušnosti Bogu in izpolnjevanju božje volje, ki se nam kaže po predstojnikih.
Čistost je življenje v neporočenosti in spolni zdržnosti ter iskrenosti v odnosu do Boga.
Uboštvo pomeni, da se zavedamo, da je vse kar imamo od Boga, da nismo na nič navezani (materialno in odnosno).

Vstop v frančiškanski red je sestavljen iz treh delov:

  • Postulat (Tromostovje v Ljubljani)
  • Noviciat (Sveta Gora pri Gorici oz. Trsat nad Reko, Hrvaška)
  • Čas začasnih zaobljub (Tromostovje v Ljubljani)

Kogar zanima življenje pri nas, se lahko obrne na provincialnega ministra oz. brata, ki je odgovoren za vse, ki se zanimajo za naš način življenja. To lahko stori tako, da mu pošlje e-sporočilo (zanima.me@ofm.si). Na prvem srečanju ga provincialni minister seznani s pogoji za sprejem v naš red ter dokumenti, ki jih mora priložiti svoji prošnji.

Leto postulata kandidat preživi v našem samostanu v Ljubljani na Tromostovju. Običajno se postulat začne vsako leto v začetku septembra in praviloma traja eno leto. Pred vstopom v postulat kandidat (po predhodnem dogovoru) preživi en teden v našem samostanu v Mariboru (praviloma julija oz. avgusta), kjer doživi prvo izkušnjo redovnega življenja, prav tako pa ga sprejmejo tamkajšnji bratje. Pred samim vstopom v postulat (preselitvijo) se kandidat še osebno sreča z magistrom postulantov, ki ga seznani z vsemi praktičnimi vidiki bivanja v samostanu.

V postulatu kandidat spoznava redovno življenje, se vpeljuje v molitveno bogoslužje in poglablja svojo redovno življenjsko odločitev. V kolikor kandidat želi postati duhovnik, ima v postulatu možnost, da študira na Teološki fakulteti v Ljubljani. Po končanem postulatu, kandidat naredi prošnjo za sprejem v noviciat, ki traja eno leto in je v naši provinci v samostanu na Sveti Gori.

Leto noviciata ali leto preizkušnje je namenjeno spoznavanju redovnega življenja in zakonodaje ter uvajanju v duhovno življenje po zgledu sv. Frančiška. Odmaknjenost lokacije noviciata (na Sveti Gori) pripomore k temeljni odločitiv za redovno življenju v frančiškanskem redu. Noviciat traja eno leto, v tem času pa se prekinejo vse študijske in druge obveznosti. Zaključi se z izrekom redovnih zaobljub uboštva, pokorščine in čistosti za eno leto.

Čas začasnih zaobljub se nadaljuje v Ljubljani na Tromostovju, kjer ponovinci (tako kandidati za duhovnike kot drugi) oblikujejo svojo redovno podobo ob soočanju s konkretnim apostolatom – sodelovanjem pri raznih pastoralnih dejavnostih in drugem delu. Kandidati za duhovništvo ob tem študirajo na Teološki fakulteti. Vsako leto obnovijo svoje redovne zaobljube in po treh letih začasnih zaobljub lahko izrečejo zaobljube za vse življenje.

Slovesne zaobljube so večne in javne, kar pomeni da jih zaobljubljenec izreče za vse življenje in pred zbranim občestvom. Slovesne zaobljube lahko izreče redovnik po opravljenem noviciatu (letu preizkušnje) in vsaj treh letih redovnega življenja z začasnimi zaobljubami (za eno leto). Po tem obdobju opravi kandidat za slovesne zaobljube enomesečno pripravo (duhovne vaje). Redovne zaobljube so poglobitev krstne milosti in se nanašajo na tri evangeljske svete: uboštvo, pokorščina in čistost. Uboštvo pomeni popolno predanost Bogu v nenavezanosti na zemeljske dobrine in na lastnino. Pokorščina je v spolnjevanju božje volje po besedi predstojnika. Čistost ni zgolj v celibatu (neporočenosti in spolni zdržnosti), ampak tudi v Bogu predanem življenju, v nedeljenem srcu, v iskrenih namenih in odnosu do Boga.

Frančiškan:

Kratek film o življenju in delu bratov frančiškanov v Sloveniji:
https://www.youtube.com/watch?v=dqauWMWFlSg

Prispevek o frančiškanih v oddaji Tednik na TVS z dne 24.11.2014:
tednik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.