Vsemogočnost Boga

Dve Frančiškovi molitvi o božji vsemogočnosti.

VSEMOGOČNI – STVARNIK

Vsemogočni, najsvetejši, najvišji
in najvzvišenejši Bog,
sveti in pravični Oče,
Gospod, ti Kralj nebes in zemlje,
zahvaljujemo se ti zaradi tebe samega,
ker si po svoji sveti volji
in po svojem edinem Sinu,
s Svetim Duhom
ustvaril vse, kar je duhovnega in telesnega,
nas pa naredil
po svoji podobi in sličnosti
ter nas postavil v raj (prim. 1 Mz 1,26;2,251 Mz 1,26;2,25
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

26 Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!« 25 Bila pa sta oba naga, človek in njegova žena, a ju ni bilo sram.

WP-Bible plugin
);
in mi smo padli po svoji krivdi.
Zahvaljujemo se ti,
ker si nas po svojem Sinu ustvaril
in po svoji sveti »ljubezni,
s katero si nas ljubil« (Jn 17,26Jn 17,26
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

26 In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«

WP-Bible plugin
)
dal, da se je sam pravi Bog in pravi človek
rodil iz slavne in preblažene ter svete vedno device Marije;
in si hotel nas, jetnike,
odkupiti z njegovim križem, krvjo in smrtjo njegovo.

In zahvaljujemo se ti,
ker bo tvoj Sin
spet prišel v slavi svojega veličastva,
da bo poslal v večni ogenj preklete,
ki se niso spokorili
in te niso spoznali;
tistim pa, ki so te spoznali in molili
ter ti v spokornosti služili,
bo govoril:
»Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta,
prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta« (Mt 25,34Mt 25,34
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

34 Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta!

WP-Bible plugin
).
Ker pa mi, ubogi in grešniki, nismo vredni,
da te imenujemo,
zato ponižno prosimo,
naj se ti tvoj ljubljeni Sin,
naš Gospod Jezus Kristus
»nad katerim imaš veselje« (Mt 11,5Mt 11,5
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

5 slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi Beseda označuje več vrst kožnih bolezni. so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij;

WP-Bible plugin
),
zahvaljuje skupaj s Tolažnikom Svetim Duhom za vse,
kakor je tebi in njemu všeč.
On, po katerem si nam storil tako velike reči,
ti vedno zadostuje v vsem. Aleluja.

VSEMOGOČNI – VODNIK

Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog,
daj nam ubogim, da bomo zaradi tebe delali,
kar vemo, da hočeš,
in vedno hoteli, kar je tebi všeč;
da bomo notranje očiščeni, notranje razsvetljeni
in vžgani z ognjem Svetega Duha
Mogli hoditi po stopinjah tvojega ljubljenega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa
in le po tvoji milosti priti k tebi, Navišji;
ti, ki v popolni Trojici nedeljivo Eden
živiš in kraljuješ v slavi, vsemogočni Bog,
na vse veke vekov. Amen.