Skoči na vsebino

Pismo generalnega vikarja vsem bratom reda

  • od

Dragi bratje,
mir in veselje vstalega Gospoda Jezusa naj bo z vami!

V zadnjih tednih smo sledili pripovedim o prikazanjih Vstalega po Lukovem evangeliju. Ena od teh zgodb govori o dveh malodušnih učencih, ki se jima na poti iz Jeruzalema v Emavs pridruži neznanec, za katerega se zdi, da ne pozna dogodkov, ki so se zgodili v Jezusovem življenju. Kleopa in drugi učenec iz pobitosti vprašata tujca: „Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne veš, kaj se je tam zgodilo te dni?“ Sveti Luka na široko pojasni, da ta dva Jezusova učenca nista razumela globokega pomena Jezusovega trpljenja in njegove smrti, dokler jima Jezus ni odprl oči v podelitvi Besede in v lomljenju kruha.

Tudi mi, manjši bratje, smo doživeli nedavne in nepredvidene dogodke, ki so spremenili tok življenja reda; bili so posledica nadškofovskega imenovanja našega brata bivšega generalnega ministra, br. Joséja Rodrigueza Carballa, za tajnika Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Medtem ko se žalostimo zaradi izgube našega dragega brata Joséja, dragocenega daru za naše bratstvo, se veselimo z vesoljno Cerkvijo zaradi poznavanja in izrednega prispevka, s katerima bo nadaljeval v svojih novih odgovornostih. Ko molimo zanj, molimo tudi za to, da bi znali pozorno poslušati gibanje Božjega Duha med nami, in preko podelitve njegove Besede in evharistije z očmi vere odkriti, kaj Gospod zahteva od nas v tem posebnem trenutku zgodovine.

Mnogi bratje so spraševali, kaj imenovanje br. José pomeni za delovanje upravljanja in življenja reda. Naročila in animiranje, ki smo jih začeli za obnovo našega življenja tako posamezno kakor tudi na ravni provinc in reda, ostajajo življenjski kakor vedno. Prizadevati si moramo, da bomo ta naročila izpolnjevali z vsem srcem, z vsem umom in z vso dušo. Istočasno naše Generalne konstitucije in Generalni statuti določajo postopek, ki od nas zahteva, da v molitvi razločujemo, da bi prišli do izvolitve novega generalnega ministra. V čl. 201 §1 Konstitucij beremo: “Če se izprazni služba generalnega ministra izven kapitlja pred binkoštnim praznikom leta, ki je pred generalnim kapitljem, naj izvolijo predsedniki in podpredsedniki konferenc provincialnih ministrov skupaj z generalnim definitorijem novega generalnega ministra, ki bo dopolnil začetih šest let. Skliče jih generalni vikar in se kolegialno zberejo v dveh mesecih, ki jih je treba računati od izpraznitve službe.”

V skladu s čl. 201 §1 Generalnih konstitucij sta generalni vikar in definitorij sklicala predsednike in podpredsednike konferenc ter kustosa Svete dežele, da se zberejo na generalni kuriji od 21. do 22. maja 2013, da bodo sodelovali pri procesu razločevanja v molitvi, ki bo pripeljal do izvolitve novega generalnega ministra, ki bo ostal na dolžnosti do generalnega kapitlja 2015.

Postopek izvolitve novega generalnega ministra se bo začel 21. maja z dnevom razmišljanja in molitve. Izvedenec v frančiškanski duhovnosti bo pomagal bratom volivcem, da bodo o vlogi generalnega ministra razmišljali po Frančiškanskih virih. Temu razmišljanju bo sledila molitev in češčenje pred Najsvetejšim. Popoldne, 21. maja, bodo imeli bratje volivci čas, da bodo svobodno razpravljali o svojih pričakovanjih glede novega ministra in končno predlagali imena bratov, za katere mislijo, da so sposobni vršiti to vlogo. Zjutraj, 22. maja, se bodo bratje volivci zbrali v molitvi in potem pristopili k izvolitvi novega generalnega ministra. V skladu s čl. 208 Generalnih konstitucij v primeru, da je izvoljen generalni vikar, da bi redu služil kot generalni minister, bo generalni definitorij izvolil novega generalnega vikarja za dopolnitev šestletja. V primeru, da je izvoljen eden od generalnih definitorjev, bo generalni definitorij izvolil novega generalnega definitorja po predhodnem posvetovanju s provincialnimi ministri konferenc, za katere je bil izvoljen generalni definitor, ki mu je služba prenehala (prim. GK, čl. 210).

Spodbujamo vas, dragi bratje, da si prizadevate vsak dan zvesto živeti evangelij, ko skupaj hodite po emavški cesti, ter v lomljenju Besede in kruha življenja prepoznavate prisotnost vstalega Gospoda Jezusa. Pozivamo vas, da molite molitev za razločevanje novega generalnega ministra, ki je priložena, in da 22. maja obhajate sveto mašo v čast Svetemu Duhu v ta namen.

Naj Duh vstalega Gospoda Jezusa napolni vaša srca z veseljem in pričakovanjem, po priprošnji blažene Device Marije pa naj nad vas izlije svoj posebni blagoslov.

V imenu generalnega definitorija, bratsko vaš

br. Michael A. Perry OFM
generalni vikar OFM

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.